Żyj do końca życia i bądź młody do starości...

Ostrożeń (50g)

Cena:4.00
Do koszyka

 (cirsium heterophyllum)

Gramatura:  50g

Kraj pochodzenia:  Polska

Ostrożeń był od dawna stosowany w leczeniu ludowym. Wierzono że ma cudowną, niemal magiczną moc i nazywano go czarcim żebrem. Ma właściwości odtruwające, ułatwiające wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii. Z obserwacji doświadczalnych wynika, że ostrożeń ma również właściwości ogólnie wzmacniające i, być może, zwiększające odporność organizmu. Działa również przeciwkrwotocznie i przeciwzapalnie. Wyciągi z ostrożnia można zalecić zewnętrznie w przypadku zapalenia spojówek, świądu skóry, wysypki alergicznej, trądziku, oparzeniach termicznych, żylakach podudzi, łupieżu i wypadaniu włosów. (źródło: "Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie" A. Ożarowski, W. Jaroniewski)

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook