Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Kardamon mielony (30g)

Cena:8.50
Do koszyka

(elettaria cardamomum)

Gramatura:  30g

Kraj pochodzenia:  Gwatemala

Kardamon pochodzi z Dalekiego Wschodu, gdzie można go spotkać rosnącego dziko w południowych lasach Indii. Związki antyoksydacyjne zawarte w kardamonie pomagają przywrócić właściwy poziom glutationu, który chroni komórki przed toksynami.

Stosowany jest jako przyprawa aromatyzująca np. grzane wino, a także jako dodatek do dań mięsnych i drobiu. Znakomicie podkreśla smak kawy wg Pięciu Przemian. Napój z imbiru i kardamonu zwalcza skutki wczorajszego szaleństwa.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy przechowywać w szczelnym opakowaniu w miejscach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook