Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Cząber (30g)

Cena:3.00
Do koszyka

(satureja)

Gramatura:  30g

Kraj pochodzenia:  Polska

Cząber znany był już w starożytnym Rzymie, w nasze rejony sprowadzony został przez Benedyktynów. Ma korzenny, pieprzno-gorzkawy posmak, bywa składnikiem pieprzu ziołowego.

Wchodzi w skład bułgarskiej czubricy. Służy do przyprawiania potraw z roślin strączkowych, głównie zupy fasolowej, a jest to związane z tym, iż naturalnie wspomaga proces trawienia tego typu roślin (w Niemczech znany jest jako bohnenkraut, czyli "ziele fasolowe"). Świetnie pasuje do tłustych, mięsnych potraw, pomaga w ich trawieniu.

Podkreśla smak drobiu, wieprzowiny i cielęciny. Znakomicie pasuje do dziczyzny oraz grzybów. Poprawia apetyt, działa rozkurczowo i wiatropędnie oraz zabija pasożyty. Co ciekawe, cząber posiada również reputację afrodyzjaku. Należy mieć na uwadze, że nie komponuje się z bazylią i majerankiem. Powinno podawać się go pod koniec przyrządzania potrawy, inaczej może być zbyt gorzka.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook