Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Oregano (50g)

Cena:3.50
Do koszyka

(Origanum vulgare)

Gramatura: 50g

Kraj pochodzenia: Turcja

Właściwa nazwa to lebiodka pospolita, przez niektórych nazywane jest także dzikim majerankiem. Spokrewnione z miętą. Pochodzi rejonu Morza Śródziemnego i jest tam bardzo popularne.

Ma działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne, wiatropędne i bakteriobójcze. Zalecane szczególnie mężczyznom - ostatnie badania dowodzą, iż jego stosowanie skutecznie przeciwdziała rakowi prostaty.

W kuchni stosowane głównie w postaci suszonej, gdyż ma wtedy dużo intensywniejszy aromat. Doskonale komponuje się z czosnkiem i pomidorami, stąd jest niezastąpione przy pizzach, a także wszelakich duszeninach i ostrych sosach.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook