Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Kolendra mielona (100g)

Cena:4.00
Do koszyka

(coriandrum)

Gramatura:  100g

Kraj pochodzenia:  Polska

Kolendra była znana już w starożytnych Chinach. Pomaga w trawieniu, pobudza  apetyt oraz wydzielanie skoku żołądkowego, rozluźnia jelita i łagodzi ich problemy. Jej nasiona są słodkie i aromatyczne. Używamy jej do dań mięsnych, zup, marynat, jak również do pieczywa i pierników.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook