Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Pieprz czarny mielony (50g)

Cena:4.50
Do koszyka

(Piper nigrum)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Wietnam

Nazywany królem przypraw, pieprz przed wiekami był niezwykle cennym i luksusowym towarem, służącym do wymiany handlowej. W dawnych czasach miał wartość porównywalną do złota. Wywodzi się z Indii, stamtąd zaczęli sprowadzać go europejscy kupcy. Dziś jest najpopularniejszą przyprawą świata.

Pieprz czarny powstaje z niedojrzałych owoców rośliny o tej samej nazwie. Są one zbierane, poddawane fermentacji i suszone.

Pieprz jest bogaty w sole mineralne, a także błonnik. Łagodzi wzdęcia i działa moczopędnie. Dzięki wysokiej zawartości żelaza, magnezu i wapnia korzystnie wpływa na nasze samopoczucie i pracę układu mięśniowego. Ostatnie badania dowodzą, że ma nieocenione znaczenie przy zapobieganiu nowotworom. Pieprz czarny posiada także właściwości odchudzające.

Pieprz czarny jest niezastąpiony przy większości dań. Idealna przyprawa do mięs, gulaszy, duszenin, sosów, ryb.

 

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook